Yaren İnşaat Vidanjör Hizmetleri - Vidanjör Şirketleri

Vidanjör Şirketleri

Vidanjör Şirketleri

VİDANJÖR NEDİR ?

Çalışma ve sanayi alanlarında arıtma ve atık su tesislerinde, otellerde, insan gücünün 
yetmediği kanalizasyon tıkanıklığı, logar tıkanıklığı, pis ve atık su çekimi gibi 
durumlarda, operatör vasıtasıyla kullanılan araç üstü ekipmana vidanjör denilmektedir.
Genel olarak bir sanay, aracı gibi görünebilir , günümüzde yerleşim bölgelerinde ki 
alt yapı sorunları nedeni ile sitelerde, apartmanlarda atık su giderlerinin problemleri 
için kullanılır. Bunun yanında evsel atık ve pis su giderine karışması yasak olan 
atık yağlar için otel mutfaklarının yağ tutucu filtrelerinin temizliği içinde vidanjör,
kullanılmalıdır.

-NEDEN VİDANJÖR ÇAĞIRMAK ZORUNDAYIZ-

Gün geçtikçe gelişmekte olan yapı ve inşaat teknolojilerinin yetersiz kaldığı tüm sorunlara 
vidanjör yadımcı olmaktadır.Eski kentleşme döneminden kalan alt yapı yetersizliği hesaplamalar
ölçümler ve gerekli olan testler yapılmadan yapılan inşaatlar yüzünden günümüzde taşma, tıkanma
gibi bir çok soruna ve çevre kirliliğine neden olmaktadır.

-VİDANJÖR ÇEŞİTLERİ-

Çeşitleri kullanılacak alana göre belirlenmektedir. örneğin kanalizasyon tıkanıklığı 
cadde veya sokakta ise kullanılmak üzere büyük tonajlı araçlar tercih edilebilir.
Eğer logar tıkanıklığı yaşanan yer toplu konutta ise küçük vidanjör tercih edilir.
Sanayi tipi alt yapı tıkanıklığı ve kanal temizleme işlerinde daha işlevsel olan kuka
vidanjör aracı kullanılır.