Bahçelievler Vidanjör

Vidanjör

Vidanjör Nedir ?

 

Büyük bir yük tırı içerisinde silindir kaplamalı şeklinde büyük yük aracın da yüklü ve içerisinde fosseptik gazın bulunduğu gazın sokaklarda ki lağımları temizlemek için işe yarayan bir temizleme aracıdır .

Fosseptik kuyularında  oluşan ve biriktirilen insanı  pis çürük ölü atıklarını çekmek için işe yaran veyahut yada şehirlerde  meydana gelen kirli insani atıkların oluşturulan lağım tıkanıklarını kapanma sorunlarının  açmak ve gidermeye yardım  için kullanılmaya yarayan bir temizlik araçlarına vidanjör denilmektedir .

Bahçelievler Vidanjör aracı büyük bir yük şeklin de ki silindir olan fosseptik kuyularında  da biriktirilen , ortaya koyulan  insanı atıkları , pislikleri , kirlilikleri çekmek , veyahut temizlemek için yada şehirlerde , iller de , ilçeler de  oluşan lağım tıkanıklarını , sıkıntıları da açmak için gidermek kullanılan araçlardır . Büyük yükün içerisindeki silindir büyüklüğün içerisinde bulunan su temiz su ve kimyasal sudur . Bu büyük aracın içerisinde ki silindir şeklinde ki su genellikle endüstriyel alanlarda boru ve lağım fabrikaların da kullanılmaktadır . İnsanların oluşturduğu insani atıkların çöplerin ve pisliklerin giderilmesi için yük altın da ki büyük silindir şeklin de kimyasal ve temiz suyun içerisin de ki sokaklarda ki bulunan lağım ve kirli atıkların giderilmesi için kullanılmaya yarayan bir araçtır . Borunun ağzında ki  emme ve çekme  borusu  ile veyahut yardımıyla sıvı teması  ile ortaya sonuç olarak  temasa geçirilmesinden sonra  ardından da ki  santrifüj pompanın emiş ve çekme  gücüyle  oluşturulan tanklarını da  doldururlar. Ve doldurulmak için kullanılan araçtır. Santrifüj pompa  çekme sistemi sayesinde  ve yardımıyla emiş çekme kuvveti  sağlayarak içerisin de ki bulunan  şehirlerin de kanalizasyon da ki hatların hatlarında oluşturulan  tıkanıklığı sıkıntıyı ve insani atıklarda ki oluşumu gidermeye yardımcı olur .

Kırsal şehirler de alanlarda yerler de ise santrifüj pompa çekme yardımıyla ile  fosseptik kuyularını ve çukurlarını boşaltma azaltma işleminde kullanılmaya yardımcı olan bir araçtır . Çevrede oluşan ve oluşmuş  durumda aracın  ses kirliliğini ortadan ve köklü kaldırmaya yardımcı olan  elyaf materyalleri ile  veyahut donatılmış  yapı susturucu sunucu  sistemi aracıdır .

Bu yük içerisinde ki aracın sistemin de tank ve silindirin  içerisindeki havanın da vakumlanarak, pis kirli atıklı su ve atıkların tank ve silindirin  içerisine emilmesi için  ve tank içerisine de ki yoğun baskı uygulayan ve  basınçlı hava da  verilerek pis ve kirli atıklı suların tahliye edilmesi ve temizlenmesi ortadan kaldırılması  edilmesi vakum pompası kullanılarak yapılan araçtır . Vakum pompasın da ki gücünü ,destekçisini , ve kuvvetini araçlarımızda ki uygulanan gelişmiş güç ve kuvvet  aktarma yöneltme  sisteminden de yer almaktadır . Çevreye karşı duyarlı olan bu sistem aracı  ve gelişmiş üretim gücü. Fonksiyonel donanımları  ile de birleşerek ortak bir kuvvet ile  minimum insanların  gücünü de yeterli halde kılmaya yardımcı olan bir sistem aracıdır .

Yaren İnşaat Vidanjör Hizmetleri 2006'dan bu yana Bahçelievler Vidanjör hizmetleri vermektedir. Günümüze kaliteli hizmet anlayışını esas alarak İSKİ müteahhitleri başta olmak üzere tüm müşterilerine vermiş olduğu güvenle, tecrübeli personeli ve güçlü araç parkı ile günümüz teknolojisine uyum sağlayarak tüm altyapı işleri, vidanjör ve kuka hizmetleri de dahil faaliyetlerine başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Profesyonel anlamda vidanjör hizmeti almak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurunuz.